Laz Kültür Derneği

Derneğimiz

Laz dili ve kültürüne ait değerleri incelemek, korumak, bu dile ve kültüre ait her türlü zenginliği insanlara tanıtmak, toplumdaki dostluğu ve işbirliğini yaygınlaştırmak, toplumun kültürel ve sosyal sorunlarına karşı çözüm önerileri üretmek, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak, üyelerinin bir araya gelmelerini sağlamak, üyelerinin eğitim, kültür, sanat, turizm, sağlık, spor, ekonomi, çevre ve diğer alanlardaki ihtiyaçlarını sağlayarak sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak, bunlar için çözümler aramak, toplantılar yolu ile projeler üretmek, bu projeleri yaşama geçirmek ve üyelerinin yardımlaşma ve dayanışmasını güçlendirmektir.

Laz dili ve kültürünün Kafkasya ve Karadeniz kültürel coğrafyasının bir parçası olduğu göz önüne alınarak Kafkasya ve Karadeniz kültürel alanlarının tanınması ve tanıtılması ve Kafkasya ve Karadeniz değerlerinin insanlığın ortak değerleri olarak paylaşımının sağlanmasında çalışmalar yapar ve topluma sunar. Dernek Kafkasya ve Karadeniz’de kültürlerarası diyalogun kurulması, karşılıklı saygı ve kültürel hoşgörü temelinde ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı tanıtılması için çalışmalar yapar.

Dernek Türkçe ve Lazca olarak müzik, tiyatro, sinema, edebiyat gibi sanatsal ve kültürel alanlarda çalışmalar yapar. Dernek Laz kültürüne mal olmuş kişilerin ve eserlerinin, halk şarkılarının, halk oyunlarının, halk edebiyatının, geleneksel enstrümanların kötü niyetli, haksız, gerçeğe aykırı kullanımlarına karşı her türlü şikayet, yasal koruma talebi gibi hukuki yollara müracaat eder. Ayrıca sanatçıların, sanatsal ve kültürel üretimde bulunanların, özgün eserler ortaya koyanların sosyal ekonomik ve fikri haklarının savunusu konusunda çalışmalar yapar.

Üye Girişi