Laz Kültür Derneği
BASINA VE KAMUOYUNA

BASINA VE KAMUOYUNA

Kazım Koyuncu'nun adını tabelalardan sökebilirsiniz ama kalplerden sökemezsiniz!

 

Fındıklı(Vitze) Belediye Meclisi, 08/07/2019 tarihli oturumunda Fındıklı Millet

Kıraathanesi'nin adını "KAZIM KOYUNCU KÜLTÜR VE SANAT EVİ" olarak değiştirme

kararı vererek bizleri sevindirmiş ve Kazım'ın hayatının ve mücadelesinin gelecek kuşaklara

aktarılması yönünde ümitlendirmiştir. Fındıklı Kaymakamlığı'nın bu kararı hukuken ve

teamülen saygıyla karşılaması gerekirken kamu yararı bulunmadığı şeklindeki gayri hukuki

gerekçesi ile değiştirilen tabelanın sökülmesi emri vermesi karşısında, Laz Kültür Derneği

olarak bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

 

Kazım Koyuncu’nun adına yönelik bu tutumu, onur kırıcı buluyor, aynı zamanda kamu

gücünün hukuk ve meşruiyet dinlemeden kullanılmasının halka ve halkın değerlerine, sanata

ve sanatçıya kıymet vermemenin bir göstergesi sayıyoruz.

 

Kazım Koyuncu, Türkiye'nin bağrına bastığı, vazgeçilmez, ezgisi tüm dünyaya uzanan ortak

değeridir.

 

Kazım Koyuncu’nun müzikal çabası bizi geçmişten geleceğe taşıyan ümidin kendisidir.

 

Sanata ve sanatçıya, Kazım Koyuncu'ya, ezcümle halka karşı özensiz ve gayri hukuki yetki

kullanımı kabul edilemez. Fındıklı Belediye Meclisi’nin kardeşleri Kazım Koyuncu'nun

anısını yaşatmaya yönelik onurlu tutumunun yanındayız.

 

Kazım Koyuncu'nun adını tabelalardan sökebilirsiniz ama kalplerden sökemezsiniz.

 

Saygılarımızla basına ve kamuoyuna duyurulur.

 

 

06.08.2019

LAZ KÜLTÜR DERNEĞİ

Üye Girişi