Laz Kültür Derneği
SVACOXO - Laz Yer Adları Sözlüğü

SVACOXO - Laz Yer Adları Sözlüğü

İrfan Aleksiva - İsmail Avcı Bucaklişi

Yer adları binlerce yıllık tarihsel, dilsel, sosyal mirası günümüze aktaran en önemli kültür varlıklarından birisidir.

Svacoxo – Laz yer adları sözlüğü, Lazca yer adlarını derlemek, kayıt altına almak, Lazların coğrafyayı adlandırma eğilimlerini incelemek amacıyla hazırlanmıştır.

Çalışmada, Atina (Pazar), Arthaşeni (Ardeşen), Vica (Çamlıhemşin), Vitze (Fındıklı), Arkabi (Arhavi), Borçxa (Borçka) ve Xopa (Hopa) kasabalarında Lazlarla meskûn köy, mezra, akarsu, yayla ya da arazi, kaya gibi daha küçük coğrafi unsurların adları derlenmeye çalışılmıştır.

Diğer bütün kültürel unsurlarda olduğu gibi, yer adlarında da tarihsel, dilbilimsel anlam ve öneminin ötesinde, orada yaşamış, o topraklara emek vermiş insanların hatıraları, emekleri, dünyayı görüş ve algılayış özellikleri saklıdır.

Dileğimiz, atalarımızın alın terleri ve emekleriyle yoğrulmuş, dilleriyle isim bulmuş bu coğrafya unsurlarının adları yok olmasın, kuşaklar boyunca o yerlerin gerçek sahiplerinin dilleriyle birlikte, adları da var olsun...

Üye Girişi